مربیان سواد آموزی دوره رایانه دوره زبان سامانه کلاس مجازی دوره ICDL تقویم اجرایی کلاس ها

کد بزرگ شدن تصاویر
 

 

مرکز ICDL مهر_ کرمانشاه


 

 

 

 

 

 

 

 
  

     
 
  راهنمای پرداخت فرهنگیان در باره ICDL
    آیین نام اجرایی ایران مهارت
   
   

محاسبه نرخ ساعتی

هزینه کل دوره ها

** 

https://qmb.ir/index.aspx?tempname=Average&lang=1&sub=0

  

.

 
 
 
 
منابع آموزشی

منابع آموزشی

مشاهده
منابع آموزشی

منابع آموزشی

مشاهده
منابع آموزشی

منابع آموزشی

مشاهده
منابع آموزشی

منابع آموزشی

مشاهده
منابع آموزشی

منابع آموزشی

مشاهده
منابع آموزشی

منابع آموزشی

مشاهده
منابع آموزشی

منابع آموزشی

مشاهده
مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)

مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)

مشاهده
تصاویر هفته سواد آموزی

تصاویر هفته سواد آموزی

مشاهده
زندگی عقیده و جهاد در راه آن است

زندگی عقیده و جهاد در راه آن است

مشاهده
تصاویر هفته سواد آموزی

تصاویر هفته سواد آموزی

مشاهده